Kontakt

 

Siedziba Wydawcy “Strategy Journal”

Rubikom Strategy Consultants                                  

ul. Sobieskiego 11
40-082 Katowice

Redaktor naczelny

Marcin Gieracz

CEO & Strategic Director
+48 609 827 140
mgieracz@rubikom.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z mediami

Maria Lipiak

Marketing Communications Manager
+48 501 354 874
mlipiak@rubikom.pl