Kondycja marketingu

 

Pracując z przedsiębiorstwami z kategorii MSP, zauważyliśmy, że w większości z nich pojawia się ten sam problem dotyczący myślenia o roli zintegrowanej strategii i marketingu w ogóle. W praktyce strategia biznesowa i strategia marketingowa/ sprzedaży były realizowane w sposób niezależny i rozłączny. Na etapie budowania rozwiązań, spotykaliśmy się z wieloma problemami wynikającymi z utożsamiania działań komunikacyjnych  z wydatkami, a nie z rodzajem inwestycji. Doświadczenia te skłoniły nas do poznania w jaki sposób marketing jest stosowany przez sektor MSP.

W 2009 roku rozpoczęliśmy przygotowania do opracowania pierwszego raportu poświęconego ogólnemu stosowaniu marketingu w praktyce, a także szeroko pojętym relacjom z klientami. Dzięki temu udało się opisać w szerokiej skali jak realnie marketing jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa. W lipcu 2011 zakończyliśmy realizację II edycji. Badaniem objęte zostało 521 firm, z czego aż w 150 firmach przeprowadzone zostały wywiady bezpośrednie z zarządzającymi. Pytaliśmy ich głównie o trzy kwestie – jak rozumieją rolę strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w jaki sposób strategia przekłada się na działania operacyjne oraz jakie czynniki są brane pod uwagę, przy planowaniu strategii.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak postrzegany jest marketing, jakie są główne problemy współpracy marketingu z działem sprzedaży lub dlaczego marketing w polskich firmach jest bezużyteczny w obecnej postaci, zapraszamy do zapoznania się z naszymi raportami, dostępnymi nieodpłatnie na www.kondycjamarketingu.pl